logo

CAD/CAM systém OPTICAM
- drátové řezání pro CAD systémy
VŠECHNO AUTOMATICKY


OPTICAM je plně integrovaný plug-in pro drátové řezání v CAD systémech.

Programování je přímo založené na importovaných nebo nově vytvořených 3D modelech. OPTICAM nabízí vysoký stupeň automatizace a snižuje čas potřebný k programování do několika sekund díky funkci automatického rozpoznávání obrobitelných částí, přiřazení požadované strategie a integrované databázi technologií. Vysoká flexibilita OPTICAMu spočívá, mimo jiné, v možnosti dodatečné úpravy každého detailu v programování.

NAPROGRAMOVANÉ KE SPOKOJENOSTI
- DÍKY OPTIMÁLNÍ INTEGRACI DO CAD SYSTÉMŮOPTICAM je systém, který automatizuje tvorbu NC programů na téměř 100%. Nicméně má uživatel stále maximální volnost zasáhnout do jakéhokoli detailu programování.

Více než 20 let praktických zkušeností s programováním drátových EDM strojů učinilo z CAD/CAM systému OPTICAM nejdostupnější a nejmodernější řešení.

Jeho distribucí se zabývá firma Peška & Brtna Computer Service s.r.o. se sídlem v Táboře.

 

  PEPS
          Řešení pro programování z 3D modelů